تفصيل وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة, Tafṣīl wasāʾil al-šīʿaẗ f̄i taḥṣīl masāʿil al-šarī̄ʿaẗ

Titre

تفصيل وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة, Tafṣīl wasāʾil al-šīʿaẗ f̄i taḥṣīl masāʿil al-šarī̄ʿaẗ

Format

3 vol.(563 p.)(721 p.)(601 p.) ; 35 cm

Editeur

Teheran : s.n.

Date

1312-1313H, 1894-1896

Source

Bibliothèque Orient - Monde arabe, DBU Sorbonne Nouvelle

Langue

ara

Droits d’accès