وسائل الشيعة في تحصيل أحكام الشريعة / محمد ابن الحسن الحر العاملي., wasāʾil al-šīʿaẗ f̄i taḥṣīl ahkām al-šarī̄ʿaẗ

Titre

وسائل الشيعة في تحصيل أحكام الشريعة / محمد ابن الحسن الحر العاملي., wasāʾil al-šīʿaẗ f̄i taḥṣīl ahkām al-šarī̄ʿaẗ

Format

3 vol.(557 p.)(756 p.)(563 p.) ; 35 cm

Editeur

Teheran : s.n.

Date

1323-1324 H., 1905-1906

Source

Bibliothèque Orient - Monde arabe, DBU Sorbonne Nouvelle

Langue

ara

Droits d’accès