مختلف الشيعة في احكام الشريعة Muẖtalif al-šīʿaẗ fī aḥkām al-šarīʿaẗ

Titre

مختلف الشيعة في احكام الشريعة Muẖtalif al-šīʿaẗ fī aḥkām al-šarīʿaẗ

Format

1 vol. (175 p., 281 p., 273 p.) ; 28 cm

Editeur

Teheran : s.n.

Date

1323 [1905]

Source

Bibliothèque Orient - Monde arabe, DBU Sorbonne Nouvelle

Langue

ara

Droits d’accès